• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle med bra framkomlighet

  I vardag och kris

  I en växande storstadsregion

  Nu och i framtiden

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 25 jan. Uppstartskonferens -Regional samordningsgrupp + kommunikatörer

  Kungsgatan 33
  2017-01-25 - 09:00

 • 31 jan. Introduktionsutbildning -Regional Samverkan vid Samhällsstörningar

  https://goo.gl/forms/Qn1bOs7gKxb21PbH3
  2017-01-31 - 09:00

 • 1 feb. Uppstartskonferens -Regional chefsgrupp + kommunikatonschefer

  Piperska Muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm, Sverige
  2017-02-01 - 08:30

 • 2 feb. Introduktionsutbildning -Regional Samverkan vid Samhällsstörningar

  https://goo.gl/forms/Qn1bOs7gKxb21PbH3
  2017-02-02 - 09:00

Visa hela kalendern